Onze prehistorische hersenen leiden ons naar de snackbar

Waarom kies je eerder een vette snack of zoet tussendoortje dan een appel? Onze voorkeur voor calorierijk voedsel stamt uit de prehistorie. Toen was voedselschaarste de norm en stimuleerden onze hersenen de consumptie van voeding met een hoge caloriedichtheid. In de Westerse wereld is deze overlevingsstrategie niet langer nodig; tegenwoordig keert zij zich eerder tegen ons.

Hogere calorieëninname, hogere dopamine-afgifte

Anthony Sclafani heeft eind jaren '80 aan het Brooklyn College aangetoond dat voedsel bestaand uit hoge doseringen tarwemeel, suiker, vet en proteïnen direct dopamine vrijmaakt in de hersenen [hyperlink naar vorige blog]. Deze reactie zorgt ervoor dat de behoefte aan zulk soort calorierijk voedsel steeds verder wordt versterkt. Naarmate het voedsel meer calorieën bevat, wordt er meer dopamine geproduceerd, wat weer invloed heeft op onze voorkeur voor zulk voedsel.

Evolutionaire voorkeur voor calorierijk voedsel

Evolutionair gezien valt een reactie als hierboven wordt genoemd te verklaren, omdat calorierijke voeding voorheen zeer schaars was; er was eerder sprake van onvoldoende voedsel. Om de overlevingskansen te vergroten gaf ons lichaam positieve signalen af bij het consumeren van calorierijk voedsel. Ons lichaam is erop gemaakt om in tijden van overdaad vetreserves aan te leggen, die vervolgens in perioden van voedselschaarste kunnen worden aangesproken.

Tegenwoordig kennen we echter in de Westerse wereld geen perioden meer van voedselschaarste. Er is eerder sprake van een omgekeerde situatie; in de laatste veertig jaar is calorierijkvoedsel altijd en overal voorhanden. Dat is lastig, want ons lichaam is nog steeds geprogrammeerd om te reageren zoals het duizenden jaren geleden deed. Bij het eten van bewerkt, vet en/of zoet voedsel wordt het beloningscentrum in de hersenen nog steeds aangesproken. Waarna een desastreus sneeuwbaleffect kan optreden.

Geïnspireerd door onze serie over honger- en hunkervoedsel? En wil je meer weten over onze producten? Neem gerust contact op met Guus van der Meer: guus@doctorpill.com