Natuurgeneeswijzen vs Westers wetenschappelijk onderzoek

Onschuld bewijzen of machtige positie beschermen?

Slechts een paar honderd jaar terug – evolutionair gezien een periode van niets – werden vrouwen die verdacht werden van hekserij op de brandstapel gezet. Heksen konden immers toch niet branden? En als ze vervolgens op gruwelijke wijze stierven, kon het establishment vaststellen dat de vrouwen in kwestie op overtuigende wijze gerehabiliteerd hadden; ze branden en zijn dus geen heksen.

Maar dit toneelspel was een cover up om alternatieve geneeswijzers te elimineren. Heksen wisten veel van natuurgeneeswijzen, kruidenleer, magnetisme, handopleggingen, et cetera. Ook in die tijd probeerde de heersende orde hun machtige positie te beschermen, was er sprake van afgunst, angst voor het onbekende en voor onafhankelijke vrouwen met kennis.

Wetenschappelijk onderzoek en paradigma

Wat kenmerkt wetenschappelijk onderzoek? Onderzoek dat voldoet aan de wetenschappelijke criteria die momenteel heersen. Wat is een paradigma? Een stelstel van wetenschapsmodellen en theorieën van waaruit de werkelijkheid geanalyseerd en beschreven wordt. Dit stelsel is tijd- en cultuurgebonden.

Zo dient onderzoek in onze moderne Westerse maatschappij dubbelblind, placebo-gecontroleerd te zijn. Het houdt in dat onderzoekers, noch proefpersonen weten wie van de proefpersonen het echte geneesmiddel krijgt en wie een placebo – een optisch gelijk product zonder werkzame stof.
Daarnaast is er een controlegroep waarbij niets mee gebeurt, om uit te sluiten dat er zich spontane veranderingen voordoen, die niets met het onderzoek te maken hebben. Hoe groter de drie groepen – die qua samenstelling gelijk dienen te zijn en willekeurig tot stand komen – hoe belangrijker het onderzoek wordt geacht.

In onze volgende blog vergelijken we onderzoek naar farmaceutische geneesmiddelen en natuurlijke voedingssupplementen. We analyseren uiterst kostbaar onderzoek naar gepatenteerde geneesmiddelen – dat zijn geld uiteindelijk dubbel en dwars terugverdient – en bespreken de invloed van de Europese farmaceutische lobby.

Geïnspireerd door onze serie over moderne Westerse vs. natuurgeneeswijzen? En wil je meer weten over onze gezondheidsbevorderende producten? Neem gerust contact op met Guus van der Meer: guus@doctorpill.com